Wat te doen in geval van een schade?

Allereerst is het van belang om te weten op welk product u de schade wilt melden.

Daarnaast is het van belang of de correspondentie via uw makelaar verloopt of rechtstreeks met Hienfeld. U kunt dit simpel nagaan door te kijken aan wie u de premie betaalt.
U dient het schadeformulier te zenden aan diegene aan wie u de premie betaalt.

Producten:

Ongevallenschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. De schade dient z.s.m. te worden gemeld. Bij een ongeval met dodelijke afloop dient te schade tevens maximaal 48 uur voor begrafenis of crematie telefonisch of elektronisch te worden gemeld.

Reisschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Voeg tevens alle op de schade betrekking hebbende aankoopnota's bij.
Bij verlies of diefstal dient u tevens een bewijs van aangifte bij te politie mee te zenden.
Is er sprake van beschadiging dan (ook) de reparatienota meezenden.
Volg tevens alle aanwijzingen op het schadeformulier op. Assuradeuren behouden zich het recht voor om te allen tijde een expert in te schakelen.
Bij schade aan bagage kan een afschrijving op de waarde worden toegepast. Klik hier voor meer uitleg en om de afschrijvingslijst te bekijken.

Onvolledig ingevulde schadeformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Annulering of reisonderbreking:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in.
Bij annulering dient u naast het schadeformulier het volgende mee te zenden:

  • Nota van de oorspronkelijke boeking;
  • De annuleringskostennota van de instantie waar de reis is geboekt en geannuleerd;
  • Enig bewijs van de reden van annulering.

Bij reisonderbreking dient u naast het schadeformulier het volgende mee te zenden:

  • Nota van de oorspronkelijke boeking;
  • Enig bewijs van de vroegtijdige terugkeer en de reden van onderbreking;
  • In geval van ziekenhuisopname de bewijsstukken waaruit deze opname blijkt.

Onvolledig ingevulde schadeformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Carrière Stop schade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. De schade dient z.s.m. te worden gemeld. Bij schade met dodelijke afloop dient de schade tevens maximaal 48 uur voor begrafenis of crematie telefonisch of elektronisch te worden gemeld.

Aansprakelijkheidschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Tevens dient de schriftelijke aansprakelijkstelling van de schadelijdende partij te worden meegezonden. Erken zonder toestemming van assuradeuren nooit de aansprakelijkheid en betaal de schade niet aan de tegenpartij. De schade zal, bij aansprakelijk, rechtstreeks met de tegenpartij worden afgewikkeld. Assuradeuren behouden zich het recht voor om te allen tijde een expert in te schakelen.

Brandschade:

Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in. Sluit alle van belang zijnde stukken bij, zoals nota's, politieaangifte e.d. Assuradeuren behouden zich het recht voor om te allen tijde een expert in te schakelen.

Vulkaanuitbarsting

Als door een vulkaanuitbarsting (zoals bij de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull) het luchtruim boven een deel van Europa (met name Nederland, België en het westen van Duitsland) wordt gesloten voor het vliegverkeer als gevolg van as in de atmosfeer, wat heeft dit voor gevolgen voor onze verzekerden?

Lees hier wat voor gevolgen dit heeft voor onze verzekerden.