Bedrijfskolom

Het verzekeringsdomein is vrij complex te noemen. Er bestaan verschillende soorten bedrijven die op dit gebied actief zijn. Hienfeld is bijvoorbeeld een assuradeur. Dit is weer wat anders dan een assurantietussenpersoon. Om een inzicht te geven hoe de verschillende partijen bij een verzekering betrokken zijn, geven wij hieronder een globale uitleg over de bedrijfskolom van de verzekeringen.
Wij kunnen de volgende partijen onderscheiden:

 • Verzekeringnemer: de (rechts)persoon, die het verzekeringscontract met verzekeraar(s) aangaat (de klant).
 • Assurantietussenpersoon of –adviseur: de professionele adviseur van de verzekeringnemer, die de risico's van verzekeringnemer inventariseert, analyseert en adviezen geeft over het verzekeren van risico's en in opdracht van verzekeringnemer bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen hiervoor bij verzekeraars.
 • Makelaar in assurantiën: de professionele adviseur van de verzekeringnemer, die de risico's van verzekeringnemer inventariseert, analyseert en adviezen geeft over het verzekeren van risico's en in opdracht van verzekeringnemer bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen hiervoor bij verzekeraars. Voor de grote en zware risico's heeft zij toegang tot de assurantiebeurzen om de verzekeringen in co-assurantie te sluiten.
  Onder co-assurantie wordt verstaan: een verzekeringsvorm waarbij grote en/of zware risico's over meerdere verzekeraars worden verdeeld op de polis. Iedere verzekeraar neemt bijvoorbeeld voor een bepaald percentage deel in het risico en de makelaar zorgt voor 100% dekking.
 • Verzekeraar: verzekeringsmaatschappij of assuradeur (de aanbieder van verzekeringen).
 • Assuradeur: verzekeringsspecialist, die zelfstandig standaard en maatwerk verzekeringen accepteert voor één of meerdere verzekeringsmaatschappijen, waarvan zij een volmacht heeft. Ook heeft zij de bevoegdheid om schaden te regelen en af te wikkelen.
  Zo is Hienfeld assuradeuren o.a. de specialist voor collectieve ongevallen- en zakenreisverzekeringen en voor alle kunstverzekeringen.
 • Verzekeringsmaatschappij: het bedrijf, dat het risico draagt van de verzekering.
 • Herverzekeringsmakelaar: de internationaal werkende professionele adviseur van verzekeringsmaatschappijen, die adviseert en bemiddelt bij het sluiten van herverzekeringen bij herverzekeringsmaatschappijen.
 • Herverzekeringsmaatschappij: het bedrijf, waarbij verzekeringsmaatschappijen zich zelf weer kunnen verzekeren voor (een deel van) de risico's, die zij zijn aangegaan.