Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als familiebedrijf, dat gericht is op continuïteit, is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekendheid.

image

Maatschappij

  Als financiële dienstverlener staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Wij zijn en blijven op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen er op een verstandige manier voor dat onze relaties en activiteiten hiermee in overeenstemming zijn.

  Onze medewerkers leggen de beroepseed of -belofte af. Hierin verklaren zij dat zij hun functie naar eer en geweten uitvoeren en het belang van de klant centraal stellen.

  Wij geven eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.

  Er is een Klachtenprocedure van kracht om klachten van klanten te behandelen.

  Als deelnemer in de Werkgroep Bergwijkpark Diemen zijn wij actief betrokken bij een veilige werkomgeving en buurt.

  O.a. door sponsoring en donaties aan goede doelen en sportieve doeleinden zijn wij betrokken bij de samenleving waarin wij actief zijn.

Milieu

  Ons kantoorgebouw voldoet aan het Energielabel A voor kantoren.

  Wij versturen zo veel mogelijk post digitaal.

  Ons wagenpark bestaat voor een groot deel uit elektrische auto’s, waardoor de CO₂-uitstoot wordt verminderd.

  Wij stimuleren onze medewerkers te reizen met het openbaar vervoer.

  Er staan laadpalen voor elektrische auto’s op ons parkeerterrein, te gebruiken door zowel bezoekers als medewerkers.

  Alle medewerkers kunnen thuiswerken.

Mens

  Ons personeelsbeleid is erop gericht, dat onze medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen, passend binnen hun behoeften en die van onze organisatie.

  Binnen ons bedrijf gaan wij met respect met elkaar om: pesten, discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag tolereren wij absoluut niet. Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij helaas toch hiermee te maken hebben gekregen.

  Veiligheid en gezondheid op de werkvloer en goede arbeidsvoorwaarden horen bij ons bedrijf.

  Wij hebben een gezonde werkomgeving en dragen door middel van diverse vitaliteitsprogramma’s bij aan het welzijn en de duurzame gezondheid van onze medewerkers.

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen dragen wij graag ons steentje bij aan een mooie en gezonde toekomst voor iedereen.