Klacht doorgeven (Dutch only)

Uw adviseur  

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerst contact op met uw adviseur of contactpersoon.  

Klacht indienen  

Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit per email.
U kunt uw klacht ook per post versturen aan:
de directie van W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam.
Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en onze referentie of uw polisnummer te vermelden.  

Reactietermijn

Binnen 2 weken bevestigen we de ontvangst van de klacht. Wij streven ernaar u uiterlijk binnen 6 weken een inhoudelijke reactie te geven. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij complexe zaken) kan de termijn iets langer zijn. Wij zullen u hierover tijdig schriftelijk berichten met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.”

Niet tevreden over de afhandeling?

Indien wij er naar uw mening niet in zijn geslaagd om het probleem naar tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: 0900-3552248, www.kifid.nl.
Wij willen u erop wijzen dat Kifid alleen klachten in behandeling neemt die al zijn voorgelegd aan W.A. Hienfeld B.V. en u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Indien u uw klacht nog niet bij ons heeft ingediend, verwijzen wij u naar de alinea "Klacht indienen" hierboven. Bellen met Kifid heeft dan geen zin.

Kifid