Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw verzekeringsovereenkomst of over de schadebehandeling of dienstverlening van Hienfeld? Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Zo meldt u een klacht

Elke melding met daarin het woord ‘klacht’ is voor ons een klacht. Onze medewerkers helpen u graag het probleem op te lossen. Heeft u een klacht of suggestie voor verbetering dan kunt u ons dat op verschillende manieren laten weten:

Via uw assurantieadviseur

Uw assurantieadviseur is uw eerste aanspreekpunt als het om uw verzekeringen gaat. Vaak kan een assurantieadviseur u ook helpen bij het indienen van een klacht. Als u een assurantieadviseur heeft, kunt u daarom als eerste contact met hem opnemen. Hij neemt daarna contact met ons op.

Bel met een van onze medewerkers

Vaak is een telefoontje met een van onze medewerkers genoeg om uw ontevredenheid weg te nemen. Onze medewerkers helpen u graag het probleem op te lossen. Samen met u.

U kunt onze medewerkers telefonisch bereiken op 020 - 5469 469.

Stuur een brief

Komt u er telefonisch niet uit of stuurt u liever een brief, dan kunt u ook schriftelijk contact met ons opnemen. Vermeld in de brief duidelijk dat het om een klacht gaat. Zet ook uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en contract- of polisnummer in de brief. Deze brief kunt u richten aan de directie en per e-mail (klacht@hienfeld.nl) of per post sturen aan:

W.A. Hienfeld B.V.
t.a.v. de directie
Postbus 75133
1070 AC Amsterdam

Wanneer krijgt u antwoord?

Als u een klacht bij ons heeft ingediend dan krijgt u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen van ons bericht.

Soms hebben wij meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Dan krijgt u van ons bericht hoeveel langer wij nog nodig hebben.

Niet tevreden over onze oplossing?

Heeft u een klacht over uw verzekering of over de dienstverlening van Hienfeld en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke partij. Wij verlenen volledige medewerking aan een oplossing via een externe klachteninstantie of rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Bent u een consument en bent u niet tevreden met ons definitieve standpunt of de oplossing? Dan kunt u uw klacht binnen drie maanden nadat u van ons de definitieve reactie heeft ontvangen voorleggen aan het KiFiD:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-333 89 99
E-mailadres: info@kifid.nl

Meer informatie over de werkwijze van het Klachteninstituut: www.kifid.nl.

Ons Kifidnummer is: 300.001294.

De rechter

Het KiFiD behandelt geen klachten van bedrijven. Heeft u als bedrijf een klacht over uw verzekering of over de dienstverlening van Hienfeld en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan een aan de bevoegde rechter in Nederland.