Overslaan en naar de inhoud gaan
Fraude

Fraude

De fraude- en oplichtingsverzekering is geschikt voor vrijwel alle bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen. Met uitzondering van banken of hiermee gelijk te stellen financiële instellingen, recyclingbedrijven en winkels.

  • ClockClock

    Ontdekkingstermijn vijf jaar

  • DGADGA

    Fraude door directie/bestuurders mee te verzekeren

  • Interessante premiekorting bij twee of meerdere vestigingen

Fraude door Personeel - Hienfeld Fraude Verzekering

Fraude door personeel

Het verzekeren van de waarden (geld en geldswaardige papieren) als deze verloren gaan of beschadigd raken als rechtstreeks gevolg door fraude gepleegd door personeel met het doel zichzelf of een ander ten nadele van de verzekerde wederrechtelijk te verrijken.

Oplichting door derden - Hienfeld Fraude Verzekering

Oplichting door derden

Het verzekeren van de waarden als deze verloren gaan door oplichting door derden door betaling, afgifte of het overmaken van waarden (geld en geldswaardige papieren) aan iemand anders dan degene voor wie ze bestemd zijn, betaling met valse of gesloten cheques of het aannemen van vervalste geldswaardige papieren. Geld overmaken op een verkeerde rekening naar aanleiding van valse e-mails.

Computerfraude door derden - Hienfeld Fraude Verzekering

Computerfraude door derden

Het verzekeren van de waarden als deze verloren gaan door fraude gepleegd door derden met behulp van computers.

Vragen?

Overleg met een van onze acceptanten.