Carrière Stop Polis

Deze verzekering biedt een eenmalige uitkering van kapitaal bij invaliditeit als gevolg van ziekte, ongeval of een medische fout. Het beroep wordt buiten beschouwing gelaten.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Maatwerk oplossingen
Hoog te verzekeren kapitaal
Ruime dekking

Voor wie?

De Carrière Stop Polis is een verzekering voor ondernemers, DGA’s, mensen met een belangrijke functie binnen een bedrijf, ZZP’ers en vrije beroepsbeoefenaars.

Vragen?

Overleg met uw assurantiemakelaar, verzekeringsadviseur of met één van onze specialisten.

Meer Zakelijke verzekeringen