Carrière Stop Polis

De Carrière Stop Polis is een unieke verzekering die een kapitaal uitkeert als de verzekerde blijvend invalide wordt door een ziekte, een ongeval of door een medische fout. Los van inkomen en los van de mate van arbeids(on)geschiktheid.

Het kan iedereen overkomen. Blijvende invaliditeit zorgt ervoor dat u uw hele leven opnieuw moet gaan inrichten. Niet iedereen beschikt echter over voldoende financiële middelen die nodig zijn om de allerhande voorzieningen ten behoeve van de functiebeperkingen, te bekostigen. Een doorstart van leven en carrière moet mogelijk in een heel andere richting worden gezocht. Meestal slinken de inkomsten van partners evenredig met de omvang van de extra aandacht die dan nodig is.